X
Posted by Sơn Nguyễn Anh on Oct 8, 2013

Cao thủ mắc lỗi

CAO THỦ MẮC LỖI

1. Ở giải Houstone tôi đánh cặp với Michael Lorenz, khán giả bu đông quanh bàn của chúng tôi. Trước đây khá lâu Michael thuyết phục tôi rao giá nhảy vọt 3He sau mở 1Sp của đồng đội  để báo trùng pích và xếch ở chất nào đó (tương tự như nhảy vọt 3Sp sau mở 1He). Bây giờ giá gần nhất sẽ là rơ-le để hỏi chất xếch. Tuyệt. Tình huống đó lâu rồi không xảy ra cho đến khi xuất hiện hai tay bài sau.

game3

Мichael mở 1Sp, tôi quên thỏa thuận giữa hai người nên nhảy vọt lên 3He. Michael báo hiệu và giải thích rằng tôi trùng pích và có một chất xếch. Không quan tâm là tôi xếch chất nào Michael gọi 4Sp. Tôi gọi 5He. Michael lại báo hiệu và giải thích rằng ngoài việc trùng pích mạnh tôi còn sican cơ! Sau đó anh ta gọi 6Sp. Tôi gọi 7He. Michael tiếp tục báo hiệu và nói đối phương nên quên mọi lần báo hiệu cùng những lời giải thích của anh ta trước đó. Đối phương đột phá vào rô và tôi đánh ra hiệp ước 7He. Từ đó không còn khán giả nào xem chúng tôi chơi nữa.

2. Chơi cùng Michael Lorenz, chúng tôi đạt đến hiệp ước 6Cl. Ở mor có Q10xx chủ, trên tay tôi là Axx, ngoài ra chúng tôi còn thiếu một cây A. “Có triển vọng không?” – Michael hỏi khi ngả bài. “Có đấy Michael, – tôi trả lời dõng dạc – nếu sáu cây chủ cùng KJ9 biến thành xếch”.

3. Chơi cùng Billi Aisenberg trong trận đấu theo thể thức Ô-lim-pich chúng tôi bị mắc lỗi mấy lần khi rao giá có sử dụng Quy ước Blackwood kiểu Roma. Kết quả là đối phương dẫn điểm xa sau khi kết thúc nửa đầu của trận. Khi bắt đầu nửa sau, một đối phương tuyên bố: “Chúng tôi quyết định cho các anh cơ hội, chúng tôi cũng sẽ sử dụng Blackwood Roma”.

4. Chơi cùng Marshall Mike, tôi rời bàn mấy phút khi ông ta thực hiện hiệp ước 3NT. Tôi ấn định mans không chủ sau khi ông cont’ra giá mở 1Di, sau đó gọi 2NT khi tôi trả lời 1He. Tay bài của tôi khá ổn, có cả J10x rô. Khi quay lại tôi thấy ông gẫy hai. Tôi hỏi điều gì đã xảy ra. “Tôi đoán sai cây Q rô, – ông trả lời”. “Cậu cho rằng người mở có Q rô à?” – tôi hỏi. “Tôi nghĩ là cậu có!” (Marshall có hai cây rô nhỏ!).

5. Hai tình huống phòng thủ hài hước

game4

Hiệp ước 3NT, quá trình rao giá cho thấy ĐTTC không có chất lớn bốn cây. Tôi đột phá cây 2 pích, mor ra cây nhỏ còn Mike bắt bằng 8, ĐTTC ăn J. Sau đó tôi quả quyết là ĐTTC chỉ có AJ hai nước nên đánh pích nhỏ lần nữa. Mor ra 10 còn Mike, nghĩ tôi có Kxxx và lúc này ĐTTC sẽ rơi A, nên chui. Kết quả là ĐTTC ăn cả bốn nước pích!

game5

Sau quá trình rao giá rối rắm, trong đó mor cho thấy tay bài ba chất mạnh, đối phương kết thúc với hiệp ước 4Cl. Đồng đội chọn phương án đột phá bằng cây 2 nhép, mor ra cây nhỏ còn tôi ra 8, ĐTTC ăn cây 10. Sau đó tôi quyết định đánh hết chủ ra đánh A – cây nhỏ. Kết quả là bên phòng ngự chỉ ăn một nước chủ khi có AQJ982 ở cả hai tay! (may là không có AQJ987.)

Post a Comment

Comments are closed.