Currently Browsing: Từ điển Bridge

Từ điển Bridge

TỪ ĐIỂN BRIDGE  A ACBL (American Contract Bridge League): Liên đoàn Bridge Hiệp ước Mỹ. B Báo trùng chất: nhắc lại chất mà đồng đội đã gọi ở mức cao hơn, bằng cách đó khẳng định có từ tám cây trở lên ở chất đó trong cả hai tay. Bắn (Ruff): ra chủ (trong hiệp ước có chủ) khi chất của nước đang đánh không phải là chủ và tay bài bắn không còn (hoặc không có) chất đó. Bắn chồng hay bắn đè. (Overruff): bắn bằng cây chủ cao hơn cây chủ của tay bài đã bắn trước đó trong cùng một nước Bắt: ra cây cao hơn cây trước, cùng chất với nước đang đánh (trong một nước). Bẻ gẫy (Down): bên phòng thủ ăn được số nước khiến ĐTTC không thể hoàn thành hiệp ước. Blackwood a) Easley Rutland Blackwood: đấu thủ, lý thuyết gia, nhà văn người Mĩ, 1903 – 1992. Ông sáng tạo Qui ước Blackwood. b) Qui ước Blackwood (Blackwood Convention): Gọi 4NT để hỏi số lượng A của đồng đội khi có ý định đánh slem. Trả lời theo nguyên tắc bậc: – 5Cl (một bậc): 0 hoặc bốn cây A; – 5Di (hai bậc): một cây A; – 5He (ba bậc): hai cây A; – 5Sp (bốn bậc): ba cây A. Bermuda Bowl Cup: Cúp Vô địch Thế giới do WBF tổ chức hai năm một lần dành cho các đội tuyển quốc gia nam. C Ca na pê (Canapé): kiểu rao giá đặc biệt, đặc trưng của đội tuyển Italia và Roman Club, theo đó chất ngắn hơn được gọi trước. Cái (Lead): quyền được đánh đầu tiên hoặc cây đánh đầu tiên trong mỗi nước. Cái mở (Opening Lead):  cái ở nước đầu tiên hoặc cây đánh đầu tiên của ván bài. Càn (Clear a Suit): đánh để đối...
Read More of Từ điển Bridge