X
Posted by Thinh on Oct 30, 2013

Quá trinh thực hiện 1 ván bài

A. Rao gía

I. Trên cơ sở số điểm nhân tố trên tay bài để:

  1. Rao giá can thiệp
  2. Rao giá để tìm Slem
  3. Rao giá đặc biệt

II. Thống kê và phối hợp với đồng đội tạo mức giá can thiệp an tòan nhất

B.  CHIẾN THUẬT ĐÁNH BÀI

C. THỐNG KÊ , PHÂN TÍCH VÁN BÀI

 

 

 

Post a Comment

Comments are closed.