X
Posted by Sơn Nguyễn Anh on Nov 4, 2013

Những chuyện kể về Bridge

Tác giả Alfred Sheinvold. Bản dịch tiếng Nga của Rubinchic Oleg trên “Bridge dành cho người mới tập”. Dịch ra tiếng Việt SLK. Download tại đây:  Những chuyện kể về Bridge

Download (PDF, 1.85MB)

Post a Comment

Comments are closed.