Posted by Sơn Nguyễn Anh on Oct 9, 2013

Tập truyện cười của tác giả Kantar

Tập truyện cười này của tác giả Kantar. Edwin Bruce (Eddie) Kantar (sinh 09/11/1932 tại Minneapolis, Bang Minnesota, Mỹ) là đấu thủ Bridge, hai lần Vô địch Bridge Đồng đội Thế giới → http://World Teams Bridge Champion 1977, 1979).

Post a Comment

Comments are closed.