X
Posted by Sơn Nguyễn Anh on Mar 30, 2013

Giải Bridge Thể thao CLB “Những Người Bạn”

Giải Bridge Thể thao CLB “Những Người Bạn” sẽ được tổ chức từ  8h00 ngày 17-18/5/2014 tại Trung tâm đào tạo cờ Hòang Gia (Royal Chess Coffee) – 27 Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10, Thành phố Hồ Chí Minh

Post a Comment

Comments are closed.