X
Posted by Sơn Nguyễn Anh on Mar 30, 2013

Giấy chứng nhận Hội viên của Liên đoàn Cờ TP.HCM

Chứng nhận CLB Bridge Thể thao “Những Người Bạn” là Hội viên thuộc Liên đòan Cờ Thành phố Hồ Chí Minh

Lien doan Co

Post a Comment

Comments are closed.