X
Posted by Sơn Nguyễn Anh on Mar 30, 2013

Quyết định của Liên đoàn Cờ TP.HCM

Quyết định về việc công nhận Câu Lạc Bộ Bridge Thể thao “Những Người Bạn” được tham gia  Liên đòan Cơ Thành phố Hồ Chí Minh với tư  cách là Hội viên

Quyet dinh cua lien doan co

Post a Comment

Comments are closed.